DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Spółka MAST SP. Z O.O.

z siedzibą przy ul. Sadowej 10; 43-190 Mikołów

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości realizacji usługi polegającej na prowadzeniu treningów Krav Maga lub innych zajęć sportowych prowadzonych w ramach Klubu;

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz

prawo do przenoszenia danych.

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.