Krav Maga kurs Online


!!! In english scroll bellow !!!

Zajęcia będą prowadzone w prywatnych grupach:

BASIC:
Nauczysz się jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach, deeskalacji agresji i asertywnych odpowiedzi, poprawnego przemieszczania w pozycji walki, podstawowych narzędzi walki, obron przeciwko typowym atakom, taktykę walki w stójce i parterze.

Kontynuacja:
Bardziej zaawansowane problemu, sytuacje i techniki, taktyki walki z wysokich stopni Krav Maga, rozwiązania gdy jest kilku agresorów, ciekawe wskazówki, dodatkowo budowanie siły, szybkości , mobilności i silnego ciała.

*Najczęstsze ataki na ulicy:
Rozwiązania i obrony przeciwko uzbrojonemu agresorowi w nóż czy pałkę, nauka szybkich nokautów, skuteczne taktyki walki i proste rozwiązania. Nauka statuetki gdzie jedyną zasadą jest brak zasad.

** MENTAL CONDITIONING:

Ćwiczenia oddechowe na koncentrację, wizualizacje potrzebną miedzy innymi do treningów bez partnera, kontrole emocji i redukcje stresu.

Chcesz należeć do tej grupy? Opłata miesięczna za członkostwo wynosi 90zł lub możesz należeć do 2 naszych grup Krav Maga (wtedy członkostwo dostaniesz bez dodatkowych opłat).

Musisz być członkiem 2 naszych grup:
1. Basic Krav Maga lub Kontynuacja
+ należeć do tej grupy: 2. Najczęstsze ataki na ulicy.

Opłata miesięczna za grupę: 90zł

Najczęstsze ataki na ulicy: 190zł

Konto Bankowe:
Konto Alior 32 2490 0005 0000 4500 8361 6518


Basic Krav Maga:

Its a great program for everyone who wants to learn Krav Maga from the beggining or for those who want to go thru the basic again. Biuiding a great fundament, stances , strikes, kicks, inside outside defenses and more, how to deal with violent confrontation, deescalation aggressive behaviors, tactical posture and more.

Training is leading by EXPERT 4

KMG Monday and Wednesday at 6.00p.m (5.00 p.m UK time) Once will be live training, once will already record.

You need just small space in your room, screen you can watch and will to train.

See you there!

Continuing student Training:

For everyone who is already training, have some experience in Krav Maga, we are going to do more and less advanced technics, some fighting tactics, street simulations, professional training and idea for everyone. Also clips and tips about Buildings strength, mobility, flexibility and speed.

Training is deliver by Expert 4 Krav Maga Global, Global Team member

*MOST COMMON STREET ATTACKS:

We will show you solutions for common street situations, aggressive behavior which can happen on the street. How to deal with aggressive attacks with knife or stick, what to do when some one wants you take you down or thro, we will show you efficient counterattacks, quick knockdowns and more Learn efficiency of Krav Maga system, essence of fight where the only rule is no rules.

** MENTAL CONDITIONING:

Breathing exercises for concentration, visualization needed, among others, for training without a partner, emotion control and stress reduction.

Do you want to belong to this group?

The monthly membership fee is 25€ or you can belong to two of our Krav Maga groups (then you will get the membership without additional fees).


You must be a member of our 2 groups:
1. Basic Krav Maga or Continuing student
+ belong to this group: 2. Most common street attacks

What do you neeed is some space in your room 1.5x2m, screen to watch and good will to train!

Prices per month:
Monthly fee for the group 25€
Basic, Continuing or Mental Conditioning

Course: *MOST COMMON STREET ATTACKS: 45 €

Bank account:
PL 32 2490 0005 0000 4500 8361 6518

BASIC:
https://www.facebook.com/groups/1145782769147541/

KONTYNUACJA / CONTINUING:
https://www.facebook.com/groups/504580646847008/?ref=group_browse

ULICA / STREET:
https://www.facebook.com/groups/868712976887584/?ref=group_browse

MENTAL:
https://www.facebook.com/groups/544762856455378/about/