Plemie – Tribe

Czym jest plemie? Skąd wzięło się to określenie i co znaczy teraz? Jakie wartości są najważniejsze dla obecnie definiowanych plemion? Tego wszystkiego dowiesz się z tego wpisu!

Czym jest plemie?

Plemie w obecnym znaczeniu to grupa ludzi o wspólnej kulturze, języku i tradycjach. Często dotyczy to grup mieszkających razem w jednym miejscu lub w pobliżu siebie. W przeszłości plemie było podstawową formą organizacji społecznej.

Najważniejsze wartości plemion

Solidarność – członkowie plemiena są gotowi pomóc sobie w potrzebie i działać razem w celu osiągniecią wspólnych celów.

Szacunek dla starszych – w większości plemion starsi członkowie są uważani za źródło mądrości, ze względu na ich doświadczenie życiowe. Są traktowani z szacunkiem i podziwem.

Zrównoważony styl życia – plemię często żyje w zgodzie z naturą i stara się utrzymać równowagę między potrzebami członków a ochroną środowiska naturalnego.

Tradycja i kultura – plemię przekazuje swoje tradycje z pokolenia na pokolenie. Jest to niezbędne do zachowania tożsamości plemienia oraz utrzymania wspólnych zasad i wartości.

Lojalność – członkowie plemienia są lojalni wobec siebie nawzajem i plemienia jako całości. Lojalność oznacza, że każdy członek jest gotów bronić i wspierać innych w trudnych sytuacjach.

Duchowość i wiara – dla wielu plemion są to fundamentalne wartości, które pełnią ważną rolę w życiu członków . To dzięki nim wiele grup etnicznych łączy się z duchami przodków lub duchami ziemi.

Ciekawostka!

Etymologia słowa ‘Tribe’

Słowo ‘tribe’ jak wiele angielskich słów najprawdopodobniej pochodzi z łaciny – a dokładniej od określenia ‘tribus‘. Pozostaje jednak pytanie – jak powstało łacińskie słowo? Lingwiści skłaniają się ku tezie, że słowo to pochodzi ze złączenia wyrazów: ‘tri‘ (znaczącego trzy) oraz ‘bhu‘, ‘bu‘ lub ‘fu‘ (znaczącego być).

Co ciekawe, ma to związek z historią Cesarstwa Zachodniorzymskiego, które w IV w. podzieliło się na 10 części. Chrześcijaństwo w tym czasie zyskiwało coraz większe wpływy na terenie całej Europy, co doprowadziło do wprowadzenia tej religii jako głownego wyznania Rzymu. Na tę zmianę przystało 7 rzymskich królestw, natomiast 3 odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. Niedługo potem te 3 grupy stały się wrogami Cesarstwa, które odnosząc się do nich używało zbiorowego określenia ‘tribus‘.